Skoter

Tänk dig hur skotern står redo utanför husvagnen, du drar igång den och hör hur motorn vrålar. Fler motorer drar igång och snart är det ett öronbedövande dån – härligt! Upp på skotrarna och iväg. När man ger sig av ett gäng tillsammans blir det extra spännande. Att leden börjar alldeles vid campingen gör det mycket enkelt att dra iväg. Iväg ut på många mil av välpreparerade skoterleder i omväxlande terräng, till fjälls, till skogs och över myrmarker. Väderleken får bestämma vilket det blir.

På Stöten Camping vet vi mycket om vilka ställen ni får de skönaste turerna till, vart du ska åka för en tur med högre spänningsfaktor, vilka leder som är bra pistade och vilka du helst ska hålla dig ifrån. Ledbeviset köper du hos oss i receptionen.

Kör skoter längs Kungsleden
Cirka fem kilometer från Stöten Camping kör du upp på Kungsleden. Härifrån finns olika sträckor att välja på.

Skoter